de verwijdering

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [vər'wɛidərɪŋ]
Verbuigingen:  verwijdering|en (meerv.)

1) keer dat je (iets of iemand) weghaalt
Voorbeelden:  `de verwijdering van een leerling uit de klas wegens wangedrag`,
`de verwijdering van asbest uit een gebouw`

2) groter wordende afstand tussen mensen of dingen, reëel of mentaal
Voorbeelden:  `de verdere verwijdering tussen de christelijke partijen`,
`De verwijdering tussen burger en overheid wordt sterker.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
eliminatie kloof lozing

5 definities op Encyclo
  1. Reeks van processen betrekking hebbend op de implementatie van beslissingen over bewaartermijnen, vernietiging of overdracht, die zijn vastgelegd in bevoegdheden of ander...
  2. Reeks van processen betrekking hebbend op de implementatie van beslissingen over bewaartermijnen, vernietiging of overdracht, die zijn vastgelegd in bevoegdheden of ander...
  3. Dit milieuthema gaat over afval. Hierbij gaat het met name om het voorkomen van het ontstaan van afval, het verbeteren van de kwaliteit van afval en de verwijdering van a...
  4. 1) Ablatie 2) Afslijting 3) Afstand 4) Amotie 5) Bekoeling van een vriendschap 6) Eliminatie 7) Eliminering 8) Kloof 9) Loslating 10) Lozing 11) Ontslag 12) Parabool 13) ...
  5. Def.: iets wegnemen (algemeen). Het inzamelen, verwerken, bewerken en vernietigen van vaste en vloeibare afvalstromen. Toelichting: Deze hebben betrekking op:- vast afval...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met verwijdering:
verwijderingen

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `verwijdering` kennen.