het verwachtingspatroon

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  verwachtingspatronen

1) gedachten over mogelijke toekomstige gebeurtenissen op grond van eerdere ervaringen of gangbare opvattingen
Voorbeeld:  `Toeval kun je zien als datgene wat afwijkt van het verwachtingspatroon.`

2) opvattingen over gedrag of resultaten die horen bij een bepaalde rol
Voorbeeld:  `Het verwachtingspatroon dat de samenleving van toezichthouders heeft „begint irrealistische trekken te krijgen”.`

3) ideeën over groepen op basis van geslacht, leeftijd, sociale klasse
Voorbeeld:  `Mannen hoeven zich niet meer te conformeren aan het verwachtingspatroon van de man als jager, vrouwen niet aan het beeld van de onschuldige jonkvrouw in nood.`

4) veralgemening van één of meerdere eigenschappen die door de maatschappij worden toegekend aan alle leden die tot een bepaalde groep behoren
Voorbeeld:  `Maar de demonstranten van het Tahrir-plein beantwoorden niet aan het oriëntalistische verwachtingspatroon.`


Bron: WikiWoordenboek.