de verstoring

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [vər'storɪŋ]
Verbuigingen:  verstoring|en (meerv.)

onderbreking van wat niet onderbroken of gehinderd had moeten worden
Voorbeelden:  `verdacht van verstoring van de openbare orde`,
`een werkstraf krijgen na verstoring van de dodenherdenking`,
`verstoring van het treinverkeer door een kapot sein`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
gelazer interferentie stoornis

8 definities op Encyclo
  1. Verstoring is iedere gebeurtenis waardoor de werking van een? informatiesysteem gaat afwijken van de beoogde werking als gevolg van kwaadwillige ingrepen door personen v...
  2. Het verstoren van natuurwaarden bijvoorbeeld door recreatieve druk, betreding, licht- en geluidhinder.
  3. Verstoring heeft te maken met de directe leefomgeving van mensen. Je kunt hierbij denken aan geluidshinder, stank of andere vormen van overlast.
  4. Def.: lokale en regionale milieubelasting ten gevolge van geluidhinder, trillingen, stank, risico en luchtverontreiniging, veroorzaakt door maatschappelijke en bedrijfsma...
  5. 1) Belemmering 2) Gelazer 3) Interferentie 4) Stoornis 5) Vredebreuk
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met verstoring:
verstoringen

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `verstoring`.