het vakantiegeld

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [vaˈkɑn(t)sixɛlt]

jaarlijkse extra betaling bovenop het normale salaris voor de vakantie
Voorbeeld:  `Het vakantiegeld is ongeveer acht procent van het bruto loon.`

© Kernerman Dictionaries.

5 definities op Encyclo
  1. 1) Deel van een jaarinkomen 2) Taks 3) Vakantietoeslag
  2. Evenals het minimumloon is er, zoals we al opmerkten, ook een minimum vakantietoeslag. Dit bedrag moet tenminste 7,5% zijn. Het percentage kan worden bij gesteld. Overige...
  3. Eng: holiday pay [arbeidsrecht] loon dat tijdens vakanties wordt doorbetaald. Indien na afloop van de dienstbetrekking nog vakantiedagen open staan, re…
  4. Vakantiegeld is een toelage die werknemers krijgen met de bedoeling extra kosten van vakantie te dekken. De toelage staat los van het opnemen van betaald verlof. == Vaka...
  5. arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - loon dat tijdens vakanties wordt doorbetaald. Indien na afloop van de dienstbetrekking nog vakantiedage…
Toon uitgebreidere definities