de urbanisatie

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  urbanisaties

een trek van de landelijke gebieden naar de stad, verstedelijking
Voorbeeld:  `De urbanisatie nam in dat land toe.`


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
urbanisering verstedelijking

25 definities op Encyclo
  1. Een migratiebeweging van bewoners van het platteland naar de stad. Het tegenovergestelde is suburbanisatie. Ook wel concentratieproces.
  2. De toenemende concentratie van de bevolking in stedelijke gebieden. De oorzaken van urbanisa- tie zijn de ruraal-urbane migratie en de eigen na- tuurlijke groei van de st...
  3. Dit begrip kan twee betekenissen hebben: 1.het migratieproces van platteland naar de stad. Vooral ten tijde van de industrialisatie. 2.het proces waarbij een toenemend aa...
  4. Trek van de mensen vanaf het platteland naar de stad. De 1e fase was in de 19e eeuw, de tweede fase vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen er in de steden veel werk te verd...
  5. De trek van mensen naar de stad vanaf het omliggende platteland. Ook wordt hiermee de toename van het percentage in steden wonende mensen aangeduid.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op urbanisatie:
suburbanisatie

Herkomst volgens etymologiebank.nl
urbanisatie (verstedelijking)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 96% van de Nederlanders en 97% van de Vlamingen het woord `urbanisatie`.