zich uiten in

reflexief werkw.
Uitspraak:  ['œytə(n) ɪn]
Vervoegingen:  uitte zich in (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft zich geuit in (volt.deelw.)

tot uitdrukking komen, of zich openbaren
Voorbeelden:  `Verdriet kan zich uiten in woedeaanvallen.`,
`Deze allergie uit zich in rode jeukende uitslag.`

© Kernerman Dictionaries.