de typologie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [tipolo'xi]
Verbuigingen:  typologie|ën (meerv.)

1) (van personen, andere levende wezens of zaken) onderverdeling in soorten op basis van bepaalde kenmerken
Voorbeelden:  `de typologie van aardewerk volgens de tijd van ontstaan`,
`een typologie van mensen op basis van persoonlijkheidskenmerken`

2) interpretatie van de bijbel waarbij personen en gebeurtenissen uit het Oude Testament een voorbode zijn van gebeurtenissen in het leven van Christus religie

© Kernerman Dictionaries.

14 definities op Encyclo
  1. Middeleeuwse opvatting over de bijbel waarbij het Oude Testament wordt gezien als de voorafschaduwing van het Nieuwe Testament en figuren uit het Oude Testament worden ge...
  2. Een typologie is een onderverdeling van een groep objecten op basis van (een aantal) kenmerken van deze objecten.
  3. Over het algemeen is dit de vergelijkende studie en de analyse van de kenmerken van dingen, inclusief het classificeren op basis van gemeenschappelijke eigenschappen; omv...
  4. indeling van het patrimonium in een aantal soorten gebouwen met gemeenschappelijke karakteristieken. De bouwwijze voor woongebouwen verschilt bijvoorbeeld van deze voor t...
  5. 1) Indeling in grondvormen 2) Leer van de karaktertypen 3) Leer van de typen 4) Leer van personen en gebeurtenissen
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op typologie:
taaltypologie

Herkomst volgens etymologiebank.nl
typologie (leer der typen)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 92% van de Nederlanders en 93% van de Vlamingen het woord `typologie`.