de transportverzekering

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  transportverzekeringen
Verbuigingen:  transportverzekeringetje

een soort verzekering voor vervoer om zich in te dekken tegen de risico's die men daarbij loopt.


Bron: WikiWoordenboek.

3 definities op Encyclo
  1. Onder een transportverzekering verstaan we de verzekering van goederen tijdens hun vervoer zoals blijkt uit het daarvoor afgegeven assurantiedocument. ( > verzekeren)
  2. Oudtijds zeeverzekering geheten, waaronder verstaan werd de verzekering van de objecten die aan de gevaren van de zee werden blootgesteld. Met het opkomen van nieuwe tran...
  3. Een transportverzekering is een algemene benaming voor allerlei soorten verzekeringen die samenhangen met de risico`s van transport en reizen. Een transportverzekering i...
Toon uitgebreidere definities