de transmutatie

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  transmutaties

1) het overgaan in iets anders
Voorbeeld:  `de alchemisten geloofden in de transmutatie van lood in goud`

2) (kernfysica) het omzetten van atoomkernen in andere waardoor een ander element ontstaat

3) (biologie) veronderstelde geleidelijke overgang tot een hogere soort die volgens sommigen door scheikundige transmutatie zou moeten plaats vinden


Bron: WikiWoordenboek.

7 definities op Encyclo
  1. Tot in de 18e eeuw veronderstelde, vrij plotselinge overgang van een individu van de ene soort in een individu van een andere soort.
  2. verandering, verwisseling
  3. Onder transmutatie verstonden de alchemisten het overgaan van de ene elementsoort in een andere. Tegenwoordig weten we dat dit via normale chemische reacties niet mogelij...
  4. Een tekstveranderingscategorie waarbij er een herschikking plaatsvindt van woorden of zinnen in een tekst Ook conversie of permutatie genoemd Vergelijk adiectie, detracti...
  5. (Let op: oude spelling) in de alchemie: het veranderen van het ene metaal in het andere. In de nieuwere chemie b.v. de overgang van radium A tot en met G.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met transmutatie:
transmutaties