tipp-exen

werkw.
Afbreekpatroon:  'tipp- exen
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  tipp-exte (verl.tijd )
Vervoegingen:  getipp-ext (volt.deelw.)

foutjes bedekken met correctievloeistof
Voorbeeld:  `spelfouten tipp-exen zodat je ze niet meer ziet`