terugmailen

werkw.
Afbreekpatroon:  te - 'rug - mai - len
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  mailde terug (verl.tijd )
Vervoegingen:  teruggemaild (volt.deelw.)

via e-mail beantwoorden computer
Voorbeeld:  `Wil je me morgen even terugmailen over die kwestie?`