de terminologie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [tɛrminolo'xi]

1) geheel van termen of woorden die in een bepaald vakgebied gebruikt worden taalkunde
Voorbeelden:  `technische terminologie`,
`medische terminologie`

2) geheel van woorden die je in een bepaalde situatie gebruikt
Voorbeeld:  `de terminologie die je gebruikt, aanpassen als je met een kind praat`
Synoniem:  woordkeuze

© Kernerman Dictionaries.

7 definities op Encyclo
  1. vaktaal of groepstaal vb: dit woord hoort bij de medische terminologie Synoniem: jargon
  2. Let op: Spelling van 1858 leer der gebruikelijke kunstwoorden; ook een kunstwoordenboek
  3. Ten behoeve van de eenduidigheid wordt in weersverwachtingen zoveel mogelijk een vaste terminologie gebruikt. Wanneer verschillende meteorologen eenzelfde beeld voor ogen...
  4. 1) Benaming 2) Bewoording 3) Leer van de vaktermen 4) Taal van de vaktermen 5) Vaktaal 6) Vakterm 7) Vaktermen 8) Wetstaal 9) Woordenkeus 10) Woordgebruik 11) Woordkeus 1...
  5. [Nederlands] geheel van termen binnen een bepaald vakgebied
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
terminologie (woordkeus)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 100% van de Vlamingen het woord `terminologie`.