Taaladvies
taxonomie: waar breek je het af?: Hoe moet je het woord taxonomie afbreken als het niet in zijn geheel op de regel past?

23 definities op Encyclo
1) classificatie systematische indeling indeling in categorieën aan de hand van internationaal erkende maatstaven. Taxis rangschikking.
2) Taxonomie is de wetenschap van het indelen van individuen of objecten in groepen (taxa, enkelvoud taxon). Met de term taxonomie kan zowel de methode worden bedoeld die b...
3) • [wetenschap] de tak van wetenschap die zich bezig houdt met het vinden, beschrijven, indelen en benoemen van levende wezens. Al dan niet hetzelfde als systematiek. ...
4) Def.: studie of leer van de onderliggende verwantschap van organismen. Toelichting: Het classificeren van planten- en dierensoorten.
5) 1) Biologische rangschikking
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met taxonomie:
taxonomieën

Herkomst volgens etymologiebank.nl
taxonomie