de tautologie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [tɑutolo'xi]
Verbuigingen:  tautologie|ën (meerv.)

herhaling met een ander woord van iets dat je al gezegd hebt taalkunde
Voorbeeld:  `Voorbeelden van tautologieën zijn 'enkel en alleen' en 'in pais en vree'.`

© Kernerman Dictionaries.

Taaladvies
Pleonasme / tautologie: Wat is het verschil tussen een pleonasme en een tautologie?

17 definities op Encyclo
  1. Synonymie; het herhalen van hetzelfde denkbeeld met een ander woord Juist gebruikt intensiveert de tautologie een mededeling Vergelijk epitheton (ornans) en pleonasme. Bi...
  2. Een tautologie is een combinatie van woorden die (bijna) hetzelfde uitdrukken en elkaar in principe kunnen vervangen. Men noemt dit ook wel dubbelop gebruik van woorden. ...
  3. bepaalde stijlfiguur: een logisch gezien overbodig woord,omdat dat woord (ongeveer) hetzelfde betekent als het woord waarmee het in verbinding staat. Als een tautologie...
  4. twee maal hetzelfde zeggen op een iets andere manier.
  5. Stijlfiguur, door sommigen als voorbeeld van de perifrase aangemerkt, waarbij eenzelfde zaak tweemaal geheel tot uitdrukking wordt gebracht. De bedoeling daarvan kan zijn...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met tautologie:
tautologieën

Herkomst volgens etymologiebank.nl
tautologie (herhaling met een andere uitdrukking)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 88% van de Nederlanders en 87% van de Vlamingen het woord `tautologie`.