de taalfilosofie

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  taalfilosofieën

, filosofisch onderzoek naar de aard van de taal in haar relatie tot de werkelijkheid
Voorbeeld:  `Dit impliceert dat taalfilosofie, net als andere filosofische disciplines, conceptueel onderzoek is, waarbij linguïsten en taalfilosofen regelmatig tot vruchtbare interactie komen.`


Bron: WikiWoordenboek.

4 definities op Encyclo
  1. Stroming binnen de filosofie; meent dat de meeste, zo niet alle, wijsgerige problemen opgelost zullen worden door een nauwkeurige analyse van de taal. Ook wel analytische...
  2. reflectie op taal en betekenis, in relatie tot de werkelijkheid en het denken Gebruikt voor: analytische filosofie Minder specifiek: filosofie Zie ook: logica taalwetensc...
  3. Nederlands filosofie die zich bezighoudt met filosofische problemen, die door de taal worden opgeroepen
  4. Taalfilosofie of filosofie van de taal betreft het filosofisch onderzoek naar de aard en gebruik van de taal in haar relatie tot de werkelijkheid en heeft daardoor raakp...
Toon uitgebreidere definities