het syllogisme

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  syllogismen
Verbuigingen:  syllogismetje

een logische redenering waaruit een conclusie afgeleid wordt
Voorbeeld:  `Een syllogisme is het resultaat van de deductieve redeneermethode.`


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
sluitrede

10 definities op Encyclo
  1. Term uit de retorica voor een bewijsvoering die bestaat uit twee of meer premissen waaruit noodzakelijkerwijs een conclusie volgt. Omdat het nogal wat breedvoerigheid ver...
  2. Een sluitrede; het trekken van een conclusie uit twee oordelen Het is een deductieve manier van bewijsvoering. Bijvoorbeeld: `mensen zijn sterfelijk` (de major term), `ee...
  3. Fr: syllogisme rechtsfilosofie een soort redenering met slechts twee stellingen. Bijv. alle zwanen zijn wit. Peddel is een zwaan, dus Peddel is wit Z…
  4. •logische redenering waaruit een conclusie afgeleid wordt.
  5. 1) Logische redenering 2) Redenering 3) Slotsom 4) Sluitrede 5) Sluitredenering 6) Term uit logica
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met syllogisme:
syllogismen

Herkomst volgens etymologiebank.nl
syllogisme (sluitrede)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 57% van de Nederlanders en 64% van de Vlamingen het woord `syllogisme`.