supporten

werkw.
Afbreekpatroon:  sup - 'por - ten
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  supportte (verl.tijd )
Vervoegingen:  gesupport (volt.deelw.)

aanmoedigen, steunen mens
Voorbeeld:  `Zijn collega's hebben hem goed gesupport toen hij de wielerwedstrijd reed.`