stroken met

werkw.
Uitspraak:  [ˈstrokə(n) mɛt]
Vervoegingen:  strookte met (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft gestrookt met (volt.deelw.)

(van twee of meer dingen) met elkaar kloppen
Voorbeeld:  `De webcoördinator controleert of de aangeboden inhoud strookt met de bedoeling van de website.`
Synoniem:  overeenstemmen

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
overeenkomen overeenstemmen stroken