stereotiep

bijv.naamw.
Uitspraak:  [sterejo'tip]

die of dat zich steeds op dezelfde manier voordoet
Voorbeelden:  `stereotiepe schoonheidsidealen`,
`Stereotiep gedrag is steeds dezelfde handelingen herhalen.`
Synoniemen:  vast, karakteristiek

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
cliché stereotype traditioneel origineel (antoniem)

5 definities op Encyclo
  1. vast; onveranderlijk; telkens terugkerend
  2. onveranderlijk, met steeds dezelfde karakterisering.
  3. wat steeds op dezelfde manier gebeurt, volgens een vast patroon vb: die grapjes van Julian zijn nogal stereotiep een stereotiep beeld [zonder verrassingen]
  4. 1) Cliché 2) Kenmerkend 3) Onveranderd 4) Onveranderlijk 5) Onverschillig 6) Onverzettelijk 7) Steeds dezelfde karakterisering 8) Steeds terugkerend 9) Traditioneel 10) ...
  5. onveranderlijk Jaar van herkomst: 1858 (WNT stereo- )
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
stereotiep (bij elke gelegenheid terugkerend)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 84% van de Nederlanders en 91% van de Vlamingen het woord `stereotiep`.