stand-uppen

werkw.
Afbreekpatroon:  stand - 'up - pen
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  stand-upte (verl.tijd )
Vervoegingen:  gestand-upt (volt.deelw.)

optreden als stand-up comedian cultuur
Voorbeeld:  `Roeltje Auhlo is nu 10 minuten aan het stand-uppen op het Comedy Festival`