de sprinklerinstallatie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈsprɪŋklərɪnstɑla(t)si]
Verbuigingen:  sprinklerinstallatie|s (meerv.)

apparaat dat automatisch water sproeit als er brand is
Voorbeeld:  `Toen hij onder de sprinklerinstallatie een sigaret opstak, kreeg hij plotseling water op zijn hoofd.`

© Kernerman Dictionaries.

5 definities op Encyclo
  1. Brandblusinstallatie waarmee al of niet automatisch door middel van sprinklers een blusstof op en rondom een brand wordt gesproeid. Toelichting: Sprinklerinstallaties wer...
  2. Voor de watervoorziening kan de installatie worden aangesloten op het drinkwaterleidingnet en-of waterkelders, tanks, vijvers enz., en de waterdruk worden verzorgd door