speeddialen

werkw.
Afbreekpatroon:  'speed- dia - len
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  speeddialde (verl.tijd )
Vervoegingen:  gespeeddiald (volt.deelw.)

de sneltoets gebruiken van bijvoorbeeld een telefoon of toetsenbord computer
Voorbeelden:  `in noodgevallen speeddialen met de alarmlijn`,
`speeddialen met de controltoetsen`