het specimen

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['spesimɛ(n)]
Verbuigingen:  specimen|s, speci|mina (meerv.)

voorbeeld
Voorbeeld:  `Op een specimen van een postzegel is 'specimen' gedrukt om het niet te kunnen gebruiken voor post.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
model monster proefje proeve staal staaltje voorbeeld

6 definities op Encyclo
  1. Proef of voorbeeld Postzegels met de opdruk van het woord specimen worden in het algemeen gebruikt op postzegels die worden verspreid onder de aangesloten postadministrat...
  2. Let op: Spelling van 1858 Lat., eene proef, bewijs, proefstuk
  3. Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. proeve, plan; voorloopig model; wijze van bewerking.
  4. 1) Model 2) Monster 3) Proefje 4) Proeve 5) Staal 6) Staaltje 7) Voorbeeld
  5. Specimen is een woord dat gebruikt wordt om aan te duiden dat het getoonde object een voorbeeld is. Zo worden bankbiljetten of cheques vaak afgebeeld met het woord "spec...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 90% van de Nederlanders en 97% van de Vlamingen het woord `specimen`.