het specimen

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['spesimɛ(n)]
Verbuigingen:  specimen|s, speci|mina (meerv.)

voorbeeld
Voorbeeld:  `Op een specimen van een postzegel is 'specimen' gedrukt om het niet te kunnen gebruiken voor post.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
model monster proefje proeve staal staaltje voorbeeld

4 definities op Encyclo
  • Specimen is een woord dat gebruikt wordt om aan te duiden dat het getoonde object een voorbeeld is. Zo worden bankbiljetten of cheques vaak afgebeeld met het woord "spec...
  • Let op: Spelling van 1858 Lat., eene proef, bewijs, proefstuk
  • 1) Model 2) Monster 3) Proefje 4) Proeve 5) Staal 6) Staaltje 7) Voorbeeld
  • Proef of voorbeeld Postzegels met de opdruk van het woord specimen worden in het algemeen gebruikt op postzegels die worden verspreid onder de aangesloten postadministrat...
  • Toon uitgebreidere definities