het sofinummer

zelfst.naamw.

sociaal fiscaal nummer dat in 2014 vervangen is door het burgerservicenummer het diende voor de belastingen en uitkeringen van sociale verzekeringen
Voorbeeld:  `Als werknemer kun je lid worden van een vakbond. In Nederland heeft iedereen een sofinummer. Dit nummer wordt gebruikt om te bekijken of je recht hebt op een uitkering of andere overheidsvoorzieningen. Ook kan met dit nummer worden gecontroleerd wie je bent. `


Bron: WikiWoordenboek.

5 definities op Encyclo
  • Nummer waaronder een persoon is opgenomen bij de Belastingdienst en UWV. Dit nummer wordt ook fiscaal nummer genoemd. In 2007 wordt dit nummer vervangen door het burgerse...
  • Zie sociaal‑fiscaal nummer.
  • Het sofinummer (afkorting van sociaal-fiscaal nummer) is een door de Nederlandse rijksbelastingdienst aan een natuurlijk persoon toegekend identificerend nummer. Het num...
  • Het sofinummer is een uniek en persoonsgebonden identificerend nummer, toegekend door de Nederlandse Belastingdienst. In 2007 werd het nummer bij de meeste mensen omgezet...
  • Ander woord voor burgerservicenummer.
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    sofinummer