het socialisme

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [soʃaˈlɪsmə]

maatschappelijk systeem dat gebaseerd is op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit, met een eerlijke verdeling van macht en goederen en een sterke rol van de staat poliek
Antoniemen:  kapitalisme, liberalisme

© Kernerman Dictionaries.

24 definities op Encyclo
  1. politiek-maatschappelijke stroming, ontstaan in de 19e eeuw. Het socialisme gaat uit van een sterk overheidsingrijpen om sociale en maatschappelijke problemen op te losse...
  2. Politieke ideologie die streeft naar geen of geringe klassenverschillen. Produktiemiddelen zijn in handen van de staat. Ontstaan als reactie op het kapitalisme. Karl Marx...
  3. Politieke stroming die streeft naar gelijke mogelijkheden en rechten voor alle burgers. Alle productiemiddelen vormen gezamenlijk bezit.
  4. is de maatschappijvisie dat de productiefactoren in principe eigendom zijn van het volk en ook door het volk beheerd moeten worden.
  5. 1 wijze van samenleving gericht op afschaffing van privé kapitaalbezit, socialisatie van de productiemiddelen en gemeenschappelijke voorziening in de behoeften van haar ...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op socialisme:
christen-socialismeecosocialismechristensocialismenationaalsocialismemarktsocialisme

Herkomst volgens etymologiebank.nl
socialisme (bepaalde maatschappijvorm)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 100% van de Vlamingen het woord `socialisme`.