de sinecure

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  [sinə'kyrə]

geen sinecure  (geen makkelijke taak) `Een bevalling is bepaald geen sinecure.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
luizenbaan sinecuur

7 definities op Encyclo
  1. Ambt of andere betrekking, waarvoor een goed salaris wordt geboden tegen geen of weinig te verrichten arbeid. Een vooral in de achttiende eeuw veel voorkomende praktijk.
  2. Let op: Spelling van 1858 Eng., eene werkelooze kerkelijke bediening; een ambt, waarbij men geene ambtsbezigheid te verrigten en echter een goed inkomen heeft; zoodanige ...
  3. 1) Ambt dat bezoldiging geeft bij geen of weinig werk 2) Baantje (gemakkelijk) 3) Betaald ambt zonder werk 4) Gemakkelijk baantje 5) Gemakkelijk en voordelig baantje 6) G...
  4. [Nederlands] ambt met bezoldiging, maar weinig of geen bezigheden, gemakkelijk klusje
  5. - ambt waaraan weinig of geen werk vastzit, maar wel een bezoldiging. (Van Dale)…
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met sinecure:
sinecurensinecures

Herkomst volgens etymologiebank.nl
sinecure (gemakkelijke taak)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 86% van de Nederlanders en 89% van de Vlamingen het woord `sinecure`.