significant

bijv.naamw.
Uitspraak:  ['sɪxnifikɑnt]

1) van groot belang
Voorbeelden:  `De kernramp in Japan heeft in Nederland en België niet voor een significante radioactiviteit gezorgd.`,
`Bij een meetwaarde is het eerste cijfer van het getal het meest significant.`
Synoniem:  belangrijk

2) statistisch niet op toeval berustend wiskunde
Voorbeeld:  `Uit een statistische toets blijkt dat het resultaat significant is.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
beduidend belangrijk betekenisvol gewichtig veelbetekenend veelzeggend zwaarwegend insignificant (antoniem)

18 definities op Encyclo
  1. Een statistisch begrip dat betekent dat de kans dat een bepaald verschijnsel bepaald verschijnsel voorkomt groter is dan het toeval normaal gesproken wil.
  2. term uit de statistiek (wiskunde); de uitkomst (bijv. een verschil tussen twee gemiddelden) berust met 95% zekerheid niet op toeval
  3. Synoniem: statistisch significant Als de nulhypothese wordt verworpen, is het resultaat van het experiment statistisch siginificant.
  4. belangrijk
  5. Statistische term die uitdrukt dat een gevonden verschil tussen twee waarden waarschijnlijk niet op toeval berust..
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met significant:
significantiesignificanties

Herkomst volgens etymologiebank.nl
significant (veelbetekenend)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 98% van de Nederlanders en 96% van de Vlamingen het woord `significant`.