sic

Herkomst:  Latijn

toevoeging aan een woord uit een citaat om aan te geven dat de oorspronkelijke schrijfwijze is aangehouden
Voorbeeld:  `Achter de geconstateerde fout plaats je dan tussen ronde of vierkante haakjes het woord sic.`
Synoniem:  dus; aldus; op deze manier


15 definities op Encyclo
  1. Standard Interpretations Committee: organisatie die in 1996 is opgericht om interpretaties van IAS uit te brengen. Deze organisatie is in 2001 al opgevolgd door de IFRIC ...
  2. (Latijn) Sic is Latijn en betekent: dus, op deze manier, zo, aldus; in het Middeleeuws Latijn: ja. Het woord wordt gebruikt om aan te duiden dat een bepaalde foute schri...
  3. Betekent zoveel als: ‘zo staat het er echt!’ Sic wordt gebruikt om de lezer te attenderen op een bijzonderheid of fout in een citaat of in een teksteditie. Me...
  4. Let op: Spelling van 1858 Lat., zoo! ei! zie eens! dus staat er woordelijk!
  5. Latijn voor 'zo'. Wordt, vaak cursief en met uitroepteken, tussen haakjes geplaatst achter een geciteerd woord, dat, hoewel onbegrijpelijk, kennelijk fout of misplaatst, ...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met sic:
SiciliaanSiciliaansSiciliaanse

Herkomst volgens etymologiebank.nl
sic (bijwoord van hoedanigheid: aldus)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 48% van de Nederlanders en 66% van de Vlamingen het woord `sic`.