de schadevergoeding

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈsxadəvərxudɪŋ]
Verbuigingen:  schadevergoeding|en (meerv.)

geldbedrag dat je krijgt als tegemoetkoming voor geleden schade
Voorbeeld:  `Een schadevergoeding van een ton eisen.`
Synoniem:  schadeloosstelling

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
herstelbetaling indemnisatie schade-uitkering schadeloosstelling uitbetalingen bij schade vergoeding verhaal

9 definities op Encyclo
  1. Naast de schadeplicht, bij het niet in acht nemen van de juiste procedure, kan een partij die een arbeidsovereenkomst beëindigt ook worden veroordeeld tot een schadeverg...
  2. De uitkering waartoe de verzekeraar op grond van de overeenkomst van schadeverzekering is gehouden, indien een gedekt risico zich verwezenlijkt en de verzekerde als gevol...
  3. Fr: l`indemnisation [aansprakelijkheidsrecht] vergoeding van schade; wettelijke ~: schade die op grond van een wettelijke verplichting tot ~ moet worde…
  4. Is een vergoeding die wordt toegekend voor toegebrachte schade aan een persoon of object. De belangrijkste redenen waarom iemand een schadevergoeding zou krijgen zijn wan...
  5. Vergoeding van kosten en schaden in geval van onrechtmatige daad of wanprestatie.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met schadevergoeding:
schadevergoedingen