de schaalvergroting

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['sxalfərxrotɪŋ]
Verbuigingen:  schaalvergroting|en (meerv.)

groei van (industriële) productie per bedrijf
Voorbeelden:  `Door schaalvergroting in de landbouw worden bedrijven steeds groter en neemt het aantal bedrijven sterk af.`,
`de schaalvergroting van de productie van een bedrijf`

© Kernerman Dictionaries.

17 definities op Encyclo
  1. Verschijnsel waarbij iets steeds groter wordt. Na de Tweede Wereldoorlog werden winkelcentra steeds groter, maar ook in de kantorenontwikkeling is een schaalvergroting wa...
  2. betekent productie op grotere schaal, met voor de onderneming vaak grote kostenvoordelen (positieve schaalopbrengsten) als gevolg van productievere machines. Andere voo...
  3. Ontwikkeling die het werken (bijvoorbeeld transport) in grotere eenheden mogelijk maakt zodat lagere productiekosten en hogere opbrengsten gerealiseerd kunnen worden. Kos...
  4. Het streven naar grotere opbrengsten en lagere productiekosten door het gebruik van grond, ruimte, arbeid en kapitaal te veranderen (mechanisatie, specialisatie, werken i...
  5. Het toenemen van aantallen en groottes. In de landbouw neemt de bedrijfsgrootte toe en het gebruik van steeds grotere machines, in de industrie worden bedrijven groter me...
Toon uitgebreidere definities