samenwerken

werkw.
Uitspraak:  [ˈsamə(n)wɛrkə(n)]
Vervoegingen:  werkte samen (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft samengewerkt (volt.deelw.)

met een of meer anderen werken aan hetzelfde
Voorbeeld:  `goed met iemand kunnen samenwerken`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
coöpereren samendoen

Intensiveringen
Hoe kun je samenwerken krachtiger uitdrukken?
nauw samenwerken;

7 definities op Encyclo
  • 1) Als team handelen 2) Coöpereren 3) Medewerken 4) Met elkaar iets tot stand brengen 5) Samengaan
  • Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van de groep / de ander. Draagt bij aan een goede sfee...
  • Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de groep - de ander.
  • Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet van direct persoonlijk belang is.
  • rechtswetenschap: het richten van de inspanningen van twee of meer personen of instanties op hetzelfde doel. ...
  • Toon uitgebreidere definities

    Deze woorden beginnen met samenwerken:
    samenwerkend