de samenhorigheid

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [samə(n)'horəxhɛit]

het gevoel dat je bij elkaar hoort
Synoniem:  saamhorigheid

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
solidatiteit