salderen

werkw.
Afbreekpatroon:  sal - 'de - ren
Vervoegingen:  saldeerde (verl.tijd )
Vervoegingen:  gesaldeerd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

regeling dat de energieleverancier de verbruikte electriciteit verrekenent met de duurzaam opgewekte electriciteit die werd teruggeleverd aan het net. milieu
Voorbeeld:  `Als u saldeert, levert u elektriciteit terug aan het net.`
Synoniem:  vereffenen; rekening afsluiten


9 definities op Encyclo
  1. het gegeven dat de netbeheerder en de leverancier wettelijk verplicht is de aan het net onttrokken elektriciteit (`import`) te verrekenen met aan het net teruggeleverde e...
  2. Let op: Spelling van 1858 rekeningen afsluiten of vereffenen, eene schuld betalen of delgen. Saldo, rekeningsoverschot; de afsluiting van de rekening, ook saldering genoe...
  3. Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik saldeerde, heb gesaldeerd), (in den koophandel.) het saldo vereffenen. *...DO, o. (...os),...
  4. Verlagen van een belastingvrijstelling met de betaalde rente.
  5. Verlagen van een belastingvrijstelling met de betaalde rente.
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 49% van de Nederlanders en 41% van de Vlamingen het woord `salderen`.