de roes

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [rus]
Verbuigingen:  roezen (meerv.)

toestand waarin je je heel anders voelt dan gewoonlijk, bijvoorbeeld door het gebruik van drank, drugs, of door grote opwinding
Voorbeeld:  `overwinningsroes`
in een roes leven  (nauwelijks opmerken wat er om je heen gebeurt)
je roes uitslapen  (slapen tot dat de bedwelmende middelen zijn uitgewerkt)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
dronkenschap extase

Spreekwoorden en zegswijzen
• iets bij de roes verkopen (=iets verkopen in de staat zoals het is)
• iets bij de roes kopen (=iets kopen in de staat zoals het is)
• bij de roes (=alles door elkaar)
Naar de spreekwoorden

10 definities op Encyclo
  1. verminderd bewustzijn, dat gepaard kan gaan met uitgelatenheid, opwinding en het niet onder controle hebben van bepaalde bewegingen
  2. Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (B.m. en v.) (roezen), bedwelming door sterken drank; een - (te veel gedronken) hebben; zijnen - uitslapen, slapen tot dat men weder...
  3. Spreekwoorden: (1914) Bij den roes. Vooral in verbinding met het wkw. koopen of verkoopen beteekent deze uitdr. zonder te meten of te wegen, voetstoots, zooals het daar l...
  4. toestand van bedwelmd zijn, onder invloed zijn vb: hij was in een roes van de alcohol je roes uitslapen [zo lang slapen dat je niet meer onder invloed bent]
  5. •een lichte bedwelming door sterke drank, drugs, opwinding, enzovoort.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met roes:
roesderoesdenroestroest vastroest wegroestenroestigroestigheidroestplekroestteroesttenroestvastroestvaststalenroestvormingroestvrijroestvrijstalen

Deze woorden eindigen op roes:
goeroeskangoeroeskroesontkroessmeltkroeszwijmelroesdroes

Herkomst volgens etymologiebank.nl
  1. roes (bedwelming)
  2. roes (rommel)


Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `roes`.