de retoriek

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [reto'rik]
Verbuigingen:  retoriek|en (meerv.)

manier van spreken waarbij je veel mooie woorden zonder veel inhoud gebruikt
Voorbeeld:  `een debat tussen politici met veel holle retoriek`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
redekunst retorica

11 definities op Encyclo
  1. (mv.) Fr: rhétorique [politiek] Latijn: welsprekendheid tentoonspreiden. Populair gezegd: veel `blabla`, weinig inhoud…
  2. het gebruik van mooi bedachte, maar nietszeggende woorden vb: zijn verhaal stond bol van de retoriek
  3. Term uit de stijlleer, niet te verwarren met retorica, ter aanduiding van die vorm van beeldspraak waarin cliché-1 en bombast samengaan, en die door de lezer of cr...
  4. onbezield gebruik van overspannen taal met clichés en bombast (overspannen beeldspraak). Niet te verwarren met de retorica (=welsprekendheidsleer).
  5. •de leer van de welsprekendheid.
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 97% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `retoriek`.