de reprografie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [reproxra'fi]

het kopiëren of reproduceren (van documenten, afbeeldingen)
Voorbeelden:  `reprografierechten`,
`Het kopiëren van teksten op het internet valt, in tegenstelling tot teksten op papier, niet onder reprografie.`

© Kernerman Dictionaries.

3 definities op Encyclo
  1. 1) Reproduceren van documenten
  2. Verzamelnaam voor de vermenigvuldigingstechnieken, zoals daar zijn stencilmachine, xerograaf en kleinoffset.
  3. De reprografie (Latijn: reproducere, opnieuw voortbrengen; Grieks: graphein, schrijven) is de internationaal aanvaarde verzamelnaam voor alle technieken die gebruik make...
Toon uitgebreidere definities