de ratio

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['ra(t)sijo]

1) menselijk vermogen om te denken en begrijpen
Voorbeeld:  `De mens onderscheidt zich van het dier door zijn ratio.`
Antoniem:  gevoel
Synoniemen:  verstand, rede

2) overweging die tot een bepaalde actie heeft geleid, oorzaak
Voorbeeld:  `Wat is eigenlijk de ratio achter die maatregel?`
Synoniem:  beweegreden

3) verband tussen twee of meer grootheden
Synoniem:  verhouding
de leraar-leerlingratio  ()

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
betekenis rede redelijkheid verstand

13 definities op Encyclo
  1. vermogen om te denken en te begrijpen vb: we hebben de ratio nodig bij het nemen van dat besluit Synoniemen: verstand rede intellect
  2. • [wiskunde] een verband in de vorm van een breuk tussen getalsmatige grootheden. •een redenering, een onderliggende gedachte. •verhouding
  3. - Aanduiding voor hoe sterk een compressor werkt. Een ratio van bijv. 3:1 betekent dat de output van een compressor met een dB toeneemt voor elke drie dB toename van het ...
  4. Getalsverhouding die het maken van vergelijkingen eenvoudiger maakt.
  5. Het verschil tussen de diverse lampen gebruikt tijdens een opname
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met ratio:
rationaalrationalisatierationalisatiesrationaliseerrationaliseerderationaliseerdenrationaliseertrationaliserenrationalismerationeel

Deze woorden eindigen op ratio:
perspiratio

Herkomst volgens etymologiebank.nl
ratio (rede, kwantitatieve verhouding; beweegreden)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 97% van de Nederlanders en 96% van de Vlamingen het woord `ratio`.