de (m)/het prospectus

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [prɔsˈpɛktʏs]
Verbuigingen:  prospectus|sen (meerv.)

boekje over iets nieuws dat je kunt kopen
Voorbeeld:  `de najaarsprospectus van een uitgeverij`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aankondiging

20 definities op Encyclo
  1. Fr: le prospectus [effectenrecht] publicatie die de uitgifte van (beursgenoteerde) aandelen begeleidt waarin de uitgever van de aandelen (emittent) de …
  2. Publicatie vanuit een onderneming waarin het doel van een effectenemissie uiteen wordt gezet. Vaak wordt hierbij ook de bedrijfsdoelstelling uiteengezet. De prospectus is...
  3. Een prospectus is een formele verklaring van een fonds en wordt uitgegeven voordat de aandelen worden aangeboden aan het publiek. In deze verklaring zet het fonds zijn do...
  4. Beursbegrip: Een prospectus is een publicatie die door of namens de emitterende onderneming-instelling verkrijgbaar wordt gesteld en die uitvoerige informatie bevat over ...
  5. Ook wel emissieprospectus. Drukwerk waarin alle voorwaarden en dergelijke bij een emissie van effecten zijn aangegeven. ( > beleggen > algemene terminologie)
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
prospectus (drukwerk als aankondiging)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 96% van de Nederlanders en 95% van de Vlamingen het woord `prospectus`.