per se

bijwoord
Uitspraak:  [pɛrˈse]

zeer beslist
Voorbeeld:  `per se niet meewillen`

© Kernerman Dictionaries.

Taaladvies
Persé / per se: Is de juiste vorm persé, per sé of per se?

Intensiveringen
Hoe kun je met per se een ander begrip versterken?
per se willen;

8 definities op Encyclo
  1. tja.. per se he
  2. Let op: Spelling van 1858 op zich zelf
  3. Spreekwoorden: (1914) Per se, d.w.z. volstrekt, absoluut. Eig. beteekent het lat. per se door zich zelf, op of voor zich zelf, zonder meer; dus wanneer iets per se moet g...
  4. met alle geweld, beslist vb: Nako wilde per se mee naar de film
  5. Bij zichzelf
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
per se (bijwoord: uit het wezen van persoon of zaak zelf, stellig)