pensioenwet

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [pɛns'ʃunwɛt]
Verbuigingen:  pensioenwet|ten (meerv.)

wet die werkgevers en werknemers verplicht tot een pensioenregeling en waarin de plichten en taken van alle betrokken partijen worden beschreven
Voorbeeld:  `De pensioenwet is een belangrijke pijler van onze verzorgingsstaat.`

© Kernerman Dictionaries.

7 definities op Encyclo
  1. Als datum van inwerkingtreding wordt vooralsnog 1 januari 2007 aangehouden.
  2. Nieuwe wet in voorbereiding ter vervanging van de huidige PSW. In de `Notitie hoofdlijnen voor een nieuwe Pensioenwet` die in maart 2002 naar de Tweede Kamer is gestuurd,...
  3. Nieuwe wet ter vervanging van de huidige Pensioen- en spaarfondsenwet
  4. De wet die met ingang van 1 januari 2007 in de plaats is gekomen van de Pensioen- en spaarfondsenwet.
  5. De Pensioenwet is sinds 1 januari van kracht. Het doel van de Pensioenwet is het veiligstellen van pensioenaanspraken van werknemers.
Toon uitgebreidere definities