de patriarch

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [patri'jɑrx, pɑtri'jɑrx]
Verbuigingen:  patriarch|en (meerv.)

wijze, oudere man met gezag
Synoniem:  aartsvader

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aartsvader bisschop grijsaard

9 definities op Encyclo
  1. Let op: Spelling van 1858 oud-, stam- of aartsvader, vóór den zondvloed en kort daarna; ook de titel van den oppersten geestelijke in de Grieksche kerk. Patriarchaal, a...
  2. (1) oudtestamentische aartsvader zoals Abraham, Izaak en Jakob; (2) titel van aartsbisschop op belangrijke zetel in de oosterse kerken; (3) eretitel van aartsbisschop van...
  3. Hoofd van het patriarchaat (=verschillende aartsbisdommen) Bijvoorbijl naast de Basileus in de Byzantijnse beschaving hoofd v.d staatskerk. Hij benoemde de Basileus.
  4. 1) Aartsbisschop 2) Aartsvader 3) Bisschop 4) Eerbiedwaardig grijsaard 5) Eerbiedwaardige grijsaard 6) Familiehoofd 7) Grijsaard 8) Hogepriester 9) Kerkelijk hoogwaardigh...
  5. eerbiedwaardige oude man
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met patriarch:
patriarchaalpatriarchaat

Herkomst volgens etymologiebank.nl
patriarch (aartsvader)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 92% van de Nederlanders en 95% van de Vlamingen het woord `patriarch`.