passiva

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['pɑsiva]

Voorbeeld:  `Bij de bedrijfsovername waren de passiva het grote struikelblok.`
Antoniem:  activa

© Kernerman Dictionaries.

14 definities op Encyclo
  1. Eng: liabilities financiële zaken - Latijn: De bronnen waarmee de activa gefinancierd zijn. Dit kan vreemd vermogen (schulden) en eigen vermogen (eigen…
  2. Alle posten aan de creditzijde van de balans {Interne Verslaggeving en Externe Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. Alleen de posten van het vreemde ...
  3. De schulden van een onderneming. Deze staan vermeld op de creditzijde van de balans. De schulden worden onderscheiden in kortlopend en langlopend.
  4. De passiva worden gevormd door de schulden en het eigen vermogen.
  5. De schulden van een onderneming.
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
passiva (de te betalen bedragen)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 89% van de Nederlanders en 89% van de Vlamingen het woord `passiva`.