partyhoppen

werkw.
Afbreekpatroon:  'par - ty - hop - pen
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  partyhopte (verl.tijd )
Vervoegingen:  gepartyhopt (volt.deelw.)

zich van het ene naar het andere feestje begeven
Voorbeeld:  `partyhoppen op een zomerse zaterdagavond `