de parallelprojectie

zelfst.naamw. (v.)

projectie gevormd door het trekken van evenwijdige lijnen uit de punten van een meetkundig lichaam naar een plat vlak


Bron: WikiWoordenboek.

3 definities op Encyclo
  1. Techniek voor het weergeven van driedimensionale objecten in een tweedimensionaal oppervlak, waarbij gebruik wordt gemaakt van projectielijnen die parallel aan elkaar lop...
  2. Projectie waarbij de verbindingslijnen tussen de voorwerpspunten en de corresponderende beeldpunten evenwijdig zijn. Syn: orthogonale projectie. Engels: orthographic proj...
  3. De parallelprojectie is een projectiemethode toegepast in technische tekeningen, waarbij driedimensionale vormen afgebeeld worden op een plat vlak, zodanig dat lijnen di...
Toon uitgebreidere definities