opschutten

werkw.
Verbuigingen:  schutte op
Verbuigingen:  opgeschut

een schip door een sluis doen passeren van lager naar hoger gelegen water.
Voorbeeld:  `Om verder te varen moet de kapitein het schip laten opschutten.`


Bron: WikiWoordenboek.

1 definitie op Encyclo
  1. 1> bovenschutten: het schutten naar een gebied met hogere waterstand. 2> met een sluis het water opstuwen.
Toon uitgebreidere definities