openbaar ministerie

zelfst.naamw.

De instantie die in Nederland bepaalt welke verdachten voor de strafrechter komen. justitie
Voorbeeld:  `Het Openbaar Ministerie vormt in het strafrecht samen met de rechters de rechterlijke macht.`
Synoniem:  parket


19 definities op Encyclo
  1. Valt onder het ministerie van Justitie. Geeft leiding aan het opsporingsonderzoek van de politie en vervolgt de verdachten. Zie ook: Officier van justitie.
  2. Onderdeel van de rechterlijke macht, belast met de leiding over de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Het OM bestaat uit officieren van justitie, advocaten-gen...
  3. Overheidsorgaan met als taken: wetten te handhaven, strafbare feiten op te sporen en te vervolgen, strafvonnissen ten uitvoer te leggen en de rechter te informeren voor z...
  4. De taken van het Openbaar Ministerie zijn: de opsporing en vervolging van strafbare feiten, het leveren van bewijs tijdens de strafzitting en het ten uitvoer leggen van d...
  5. Openbaar Ministerie, het openbaar ministerie behoort tot de magistratuur. Het is de partij die bij een rechtszaak het algemeen belang of de belangen van de samenleving mo...
Toon uitgebreidere definities