zich ontfermen over

reflexief werkw.
Uitspraak:  [ɔntˈfɛrmə(n) ovər]
Vervoegingen:  ontfermde zich over (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft zich ontfermd over (volt.deelw.)

gaan zorgen voor (iets of iemand)
Voorbeeld:  `je tijdelijk ontfermen over de hond als de buurman in het ziekenhuis ligt`

© Kernerman Dictionaries.