onderzee

bijwoord

geheel onder de zeespiegel
Voorbeelden:  `Toen eenmaal de vulkaanactiviteit — meestal onderzee — drastisch afnam, daalde ook het kooldioxidegehalte waardoor de zuurstof en de temperaturen afnamen.`,
`En die onderzee dan, die daar dansen?`,
`Aan den anderen kant, zichtbaar voor zijn oogen, het meesterschap van den mensch over kracht en stof, over de elementen: onderzee varen, door het luchtruim vliegen; (...)`,
`Over dit laatste gedeelte ontaardt de Saädang in een Biesboschachtige delta, welke zich onderzee nog een eind voortzet.`,
`(...) en vlucht met zijn dochters weg onderzee...`


Bron: WikiWoordenboek.

1 definitie op Encyclo
  1. schip dat in de jaren 1916-1919 het door de ASB bedongen systeem van beursbevrachting ontdoken. Mogelijk is de term slechts in sommige regio`s, zoals bijvoorbeeld Amsterd...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met onderzee:
onderzeebootonderzeebotenonderzeeëronderzeeërsonderzees