de objectiviteit

zelfst.naamw. (v.)

op feiten gericht en gebaseerd
Voorbeelden:  `De journalist probeerde de objectiviteit niet te verliezen toen hij verslag deed van de aanval op zijn stad.`,
`Een rechter die op de een of andere manier bij de zaak is betrokken mag niet rechtspreken in die zaak, omdat dan zijn objectiviteit in twijfel getrokken kan worden.`


Bron: WikiWoordenboek.

6 definities op Encyclo
  1. op de feiten gericht zijn
  2. Objectiviteit betekent dat een boodschap exact volgens de feiten wordt doorgegeven, zonder dat er een persoonlijke mening in is verwerkt.
  3. 1) Het niet beïnvloed zijn door vooroordelen 2) Onbevangenheid 3) Onvooringenomenheid 4) Zakelijkheid
  4. Politiek Houding waarbij men probeert zich veel mogelijk te beperken tot de feiten en niet laat beïnvloeden door eigen gevoelens of vooroordelen. Het tegenovergestelde...
  5. Maatschappijleer een beschrijving van gebeurtenissen die klopt met de werkelijkheid en niet gekleurd is door een eigen mening
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `objectiviteit` kennen.