nuken

werkw.
Afbreekpatroon:  'nu - ken
Vervoegingen:  nukete (verl.tijd )
Vervoegingen:  genuket (volt.deelw.)

uitschakelen (met kernwapens), laten crashen
Voorbeeld:  `Sovjet-leiders wilden Nederlandse steden nuken`